Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

tomczan

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viabng123 bng123
tomczan
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viapirania pirania
tomczan
2081 782e 500

July 29 2017

tomczan
9732 840e 500
Reposted fromewil ewil viasober sober

July 28 2017

tomczan
8339 5021
Reposted fromgreensky greensky via8agienny 8agienny
tomczan
8241 4660 500
Reposted fromteijakool teijakool via8agienny 8agienny

July 25 2017

tomczan
7535 5679 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viasober sober
4310 041c 500
Reposted fromdaud daud viasober sober
4310 041c 500
Reposted fromdaud daud viasober sober
tomczan
4212 4eb9 500
Reposted fromsosna sosna viasober sober
4447 7315
Reposted fromCrystalDrakon CrystalDrakon viasober sober
tomczan

David Bowie Rocknroll

Oh no love! You're not alone
You're watching yourself but you're too unfair
You got your head all tangled up
But if I could only make you care

Oh no love! You're not alone
No matter what or who you've been
No matter when or where you've seen
All the knives seem to lacerate your brain
I've had my share, I'll help you with the pain
You're not alone

Reposted fromhiroshima2 hiroshima2
tomczan
5973 d1a6 500
Reposted fromfungi fungi viahiroshima2 hiroshima2
tomczan
7614 4a01 500
Reposted fromkelu kelu viahiroshima2 hiroshima2

July 22 2017

tomczan
1375 5af9
Reposted fromtfu tfu viaertai666 ertai666
tomczan

July 17 2017

tomczan
tomczan
5216 43cf
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaertai666 ertai666

July 14 2017

tomczan
9661 17eb 500
Reposted fromexistential existential viahiroshima2 hiroshima2

July 11 2017

2949 f373 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viacrazypolish crazypolish
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl